ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

"ROTEM guided Patient Blood Management in the Neonatal ICU"

Hellenic Society of Neonatology Webinar, June 3, 2020

Dr. Klaus Gorlinger, Essen/Munich, Germany

https://www.youtube.com/watch?v=dLDTqrCXXRA


"Υπερηχοτομογραφικη Διερεύνηση Πνευμονικών Παθήσεων στην ΜΕΝN"

"Neonatal Lung Ultrasound" Part - 1.

Pr. Defteraios, Dr. Varlami

https://www.youtube.com/watch?v=HT4w08U5dl4


Κύκλος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία

Η Νεογνολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο οργανώνει κάθε χρόνο κύκλο Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Νεογνολογία, που απευθύνονται σε Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής και μαιευτικό/νοσηλευτικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να διατηρούν επικαιροποιημένη την γνώση τους στο αντικείμενο αυτό. Οι ομιλητές είναι Επιστήμονες με εμπειρία στην Νεογνολογία ή σε ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα που στηρίζουν τον Νεογνολόγο στην καθημερινή κλινική του πρακτική.

Website