9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

 

 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

19-21 Mαΐου 2023

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

 

 

 

 

 

19/5/2023
Η σημασία του μητρικού γάλακτος στις ΜΕΝΝ
Α. Δασκαλάκη
null
Λειτουργία των ΤΜΓ
Ι. Ιωάννου
null
Φροντίδα με βάση την οικογένεια: Γιατί και πώς;
Α. Καπετανάκη
null
Covid-19 και νεογνά: Τι μάθαμε 3 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας
Α. Κοντού
null
Εξατομικευμένη ενίσχυση του μητρικού γάλακτος
Μ. Λιθοξοπούλου
null
Neonatal sepsis score: Σημασία και πρακτικότητα
Μ. Λυκογεώργου
null
Αναπτυξιακή φροντίδα νεογνού κατά το ταξίδι του στη ΜΕΝΝ
Σ. Μπεσίρης
null
Εργαλεία διαχρονικής παρακολούθησης
Ε. Μπούζα
null
Πρώιμη παρέμβαση στα νεογνά υψηλού κινδύνου: Τι εννοούμε;
Χ. Πετροπούλου
null
20/5/2023
Διαταραχές σίτισης νεογνών και βρεφών
Δ. Αναγνωστόπουλος
null
Εξατομικευμένη αντιμετώπιση των νεογνικών σπασμών
Α. Γκίκα
null
Νεότερα δεδομένα για την παρεντερική διατροφή στα νεογνά
Μ. Γουδεσίδου
null
Τι νεότερο στην αντιμετώπιση των νεογνών με ΣΑΔ στη ΜΕΝΝ;
Θ. Δάσιος
null
Οι επαγγελματικές προοπτικές των νέων Νεογνολόγων
Ν. Δεμίρης
null
Εκπαίδευση στη Νεογνολογία στην Ελλάδα
Γ. Δημητρίου
null
Αντιμετώπιση των εξαιρετικά πρόωρων νεογνών στην αίθουσα τοκετών
Χ. Τσακαλίδης
null
Monitoring του ΚΝΣ στη ΜΕΝΝ
Η. Χατζηιωαννίδης
null
Το δίλημμα της χειρουργικής αντιμετώπισης της ΝΕΚ
Ν. Χριστόπουλος
null
21/5/2023
Η εμπλοκή των γονέων στη ΜΕΝΝ
Ε. Βαβουράκη
null
Εκπαιδεύοντας το ανοσιακό σύστημα: Ένας άλλος τρόπος πρόληψης και
αντιμετώπισης των νεογνικών λοιμώξεων
Ζ. Ηλιοδρομίτη
null
Εξωνεφρική κάθαρση στη νεογνική ηλικία: Γίνεται;
Α. Καπόγιαννης
null
Νεογνική θρομβοπενία: Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση
Κ. Καραχρήστου
null
Δεδομένα οργάνωσης & λειτουργίας ελληνικών ΜΕΝΝ
Κ. Σαραφίδης
null
Σύγχρονα εργαλεία διερεύνησης του μηχανισμού πήξης στα νεογνά
Ρ. Σώκου
null
Προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας στις ΜΕΝΝ
Η. Χατζηιωαννίδης
null