Σύγχρονες Πρακτικές & Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη Νεογνολογία, 20-21/9/2024

Σύγχρονες Πρακτικές & Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη Νεογνολογία,

20-21 Σεπτεμβρίου 2024

Ξενοδοχέιο DuLac, Ιωάννινα

https://www.conferre.tv/neognologiko2024

Υποβολή περιλήψεων  έως 5  Αυγούστου 2024