Αρχαιρεσίες της ΕΝΕ για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Αρχαιρεσίες της ΕΝΕ για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

12:00-14:00 δια φυσικής παρουσίας στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

15:00-17:00 ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως  μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Το ψηφοδέλτιο σε PDF