Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση & Ημερομηνία ψηφοφορίας για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας καλεί τα μέλη της σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της εταιρείας, την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00-17:00, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom (ο σύνδεσμος θα αποσταλεί εγκαίρως).
Ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης:
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Απολογισμός ελεγκτικής επιτροπής
4. Εκλογή τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ηλεκτρονική και για την δια ζώσης ψηφοφορία προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:
Η ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2023 και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00-14:00 δια φυσικής παρουσίας στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών όπως και ώρα 15:00-17:00 ηλεκτρονικά εξ’ αποστάσεως μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Καθώς στα μέλη της ΕΝΕ παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής ψήφου, δεν είναι αποδεκτή η ψήφος μέσω εξουσιοδοτήσεων στη ψηφοφορία με φυσική παρουσία.
Η διαφοροποίηση στην ώρα διενέργειας της ψηφοφορίας με τους δυο τρόπους αποσκοπεί στη αποφυγή διπλών ψήφων ενώ η μυστικότητα της διαδικασίας είναι δεδομένη.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έγγραφες αιτήσεις προς το Δ.Σ. στο info@neognologiki.gr μέχρι μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023.
Τα ονόματα των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΝΕ, με τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 μήνες από την εγγραφή τους.
– Πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών μπορούν να γίνουν μέχρι μια εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία (21 ο άρθρο του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας).
– Σύμφωνα με το 8 ο άρθρο του τροποποιημένου καταστατικού, «Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Δ.Σ. άλλων επιστημονικών εταιρειών συναφούς αντικειμένου και ειδικότερα επιστημονικών εταιρειών οι οποίες βάσει καταστατικού ασχολούνται επιστημονικά και με το αντικείμενο της Νεογνολογίας και μπορεί να έχουν κοινές επιστημονικές δραστηριότητες με την ΕΝΕ».
– Μετά την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θα λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Κ. Σαραφίδης

O Γεν. Γραμματέας
Γ. Δημητρίου


Πρόσκληση σε PDF

Τοποποιημένο Καταστατικό σε PDF