Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

27 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί να συµµετέχετε στην Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.


Η Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.30 ως 15.30 µ.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom. Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 ως 17.00 µ.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom και σε µη ολοκλήρωσή της θα συνεχιστεί το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:30 ως 11.00 π.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom.
Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τα εξής θέµατα:

1. Διοικητικός Απολογισµός
2. Οικονοµικός Απολογισµός
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Ε.Ν.Ε. ορίζεται ότι:
«Δικαίωµα να εκλέγονται έχουν µόνο τα τακτικά µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 µήνες από την εγγραφή τους. Δικαίωµα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά και ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη.»
Η διαδικασία των εκλογών, στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες της πανδηµίας Covid 19 και της εφαρµογής των υγειονοµικών πρωτοκόλλων για την υπεράσπιση της δηµόσιας υγείας, θα διεξαχθούν και µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πλατφόρµας «Ζευς» και µε τον κλασσικό τρόπο ψηφοφορίας µε κάλπη. Το κάθε µέλος θα συµµετέχει στην εκλογική διαδικασία είτε µε το έναν είτε µε τον άλλο τρόπο και έχει το δικαίωµα να επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα συµµετέχει.
Πληρωµές καθυστερηµένων εισφορών µπορούν να γίνουν µέχρι και το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:59 µ.µ. προκειµένου να έχει το µέλος το δικαίωµα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Επίσης στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει και ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών της εφορευτικής επιτροπής. Όσα µέλη επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εφορευτική επιτροπή πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο µέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, δλδ Κυριακή 27/6/2021 και ώρα 14:30 µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail).

Όσα µέλη επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το ΔΣ είτε για την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο µέχρι και την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 11:59 µµ, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail). Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Ιουλίου αµέσως µετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η δια ζώσης όσο και η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 11:30 π.µ. µέχρι 03:30 µ.µ. Περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες θα σας σταλούν µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) τις επόµενες ηµέρες και επιπλέον θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ

Με εκτίµηση,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

Γ. Μητσιάκος Πρόεδρος ΔΣ, Α. Χαρίτου Γεν. Γραμματέας