Επιστολή προς τα μέλη της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας σχετικά με την εκλογική διαδικασία

27 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών που είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις 18 Μαΐου 2021, παρόντα και τα 5 μέλη στη συνεδρίαση στην οποία, το ΔΣ ομόφωνα είχε αποφασίσει την διεξαγωγή των εκλογών με υβριδικό τρόπο.


Η απόφαση του αυτή στηρίχτηκε σε ένα συγκερασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19 άλλα και των διατάξεων του καταστατικού. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των εκλογών στηρίχτηκε στα εξής:

1. Ο εκλογικός κατάλογος θα κλείσει το Σάββατο 26 Ιουνίου και ώρα 23:59 μμ

2. Στο γεγονός πως η εφορευτική επιτροπή θα εκλεγεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου από την γενική συνέλευση και θα είχε τη δυνατότητα ελέγχου του εκλογικού καταλόγου, ο οποίος δεν θα ήταν ενιαίος αλλά δύο ξεχωριστοί ένας για τους συναδέλφους που θα επέλεγαν να ψηφίσουν διαδικτυακά και ένας για τους συναδέλφους που θα επέλεγαν να ψηφίσουν δια ζώσης, εξουσιοδοτήσεις δεν θα υπήρχαν αφού όποιος συνάδελφος αδυνατούσε να παραβρεθεί στον τόπο των εκλογών θα ψήφιζε διαδικτυακά. Ο κάθε συνάδελφος με δικαίωμα ψήφου θα ήταν εγγεγραμμένος σε έναν από τους δύο εκλογικούς καταλόγους. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα οποία θα εκλεγούν από τη Γενική συνέλευση και είναι 3, θα έχουν 5 ολόκληρες μέρες για να ταυτοποιήσουν περίπου 180 συναδέλφους με ακρίβεια σε ποιο εκλογικό κατάλογο θα ήταν εγγεγραμμένοι και κατ’ αυτό τον τρόπο θα απέτρεπαν την διπλοεγγραφή. Άρα η πιθανότητα της διπλής ψήφου θα έχει μηδενιστεί και αν εκ παραδρομής υπήρχε οποιαδήποτε διπλοεγγραφή η εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή θα είχε την δυνατότητα να την διορθώσει μέσα στο χρονικό διάστημα των 5 ημερών. Στη συνέχεια (29 Μαΐου 2021) εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/29-5-2021 (ΦΕΚ Β'/2233), η οποία αναφέρει:

«4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.»

Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε πως το ΔΣ στη συνεδρίαση του στις 18 Μαΐου έλαβε αποφάσεις οι οποίες διασφάλιζαν την αξιοπιστία των εκλογών με απόλυτο τρόπο. Επειδή όμως προέκυψε η προαναφερόμενη ΚΥΑ και επειδή για όλους εμάς τα μέλη του ΔΣ η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας αποτελεί υψίστης σημασίας και για να αποτρέψουμε ακόμα και το παραμικρό κακόβουλο σχόλιο σχετικά με την εκλογική διαδικασία αποφασίσαμε να διεξαχθούν οι εκλογές μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Με εκτίµηση,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

Γ. Μητσιάκος Πρόεδρος ΔΣ