“Επικαιροποίηση: ομοφωνίες σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση νεογνών με Cοvid 19 της ΕΝΕ και της ΕΛ.Ε.Π.Λ.”

22 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες της ΕΝΕ για την αντιμετώπιση της COVID-19.