ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Ν.Ε

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

19-21 Μαΐου 2023, Crowne Plaza, Αθήνα

Δείτε τα Powerpoint των ομιλιών εδώ


8o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

23 - 25 Οκτωβρίου, Διαδικτυακό Συνέδριο

Δείτε την Α' ανακοίνωση του Συνεδρίου πατώντας εδώ.


7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

18 - 20 Μαΐου, WYNDHAM GRAND ATHENS, Αθήνα

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πατώντας εδώ.


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

20 - 22 Μαΐου, Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πατώντας εδώ.


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

10 - 11 Μαΐου, Divani Caravel, Αθήνα

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

11 - 13 Μαΐου, Hilton, Αθήνα

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

10 - 11 Μαΐου, Divani Caravel, Αθήνα

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου  εδώ


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

2ο Πανελλήνιο Νεογνολογικό Συνέδριο, 4-6 Απριλίου 2008, Αθήνα.

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.