ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2020

Rome - 10th International Congress of UENPS

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Lisbon - XXVII European Congress of Perinatal Medicine

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Florence - 2020 Neonatal Ultrasound Course. Why, how and when an ultrasoundimage?

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Florence - 20 First steps in Neonatal Brain Ultrasound: An amazing, adventurous journey!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.