Πρωτόκολλα

Follow-Up του Πρόωρου Νεογνού - Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑ


Επικαιροποίηση των Οδηγιών Χορήγησης PALIVIZUMAB

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ, ΦΑΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ


Πρωτόκολλα "Μη Επεμβατικής Αναπνευστικής Υποστήριξης των Πρόωρων Νεογνών"

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ , τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΝΝ & ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»