ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Αναθεωρημένες οδηγίες (2022) τησ Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας & της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας για την προφύλαξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Αναθεωρημένες οδηγίες (2022) της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας για τη διαχείριση νεογνού μητέρας με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Follow-Up του Πρόωρου Νεογνού - Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΖΑ


Επικαιροποίηση των Οδηγιών Χορήγησης PALIVIZUMAB

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ, ΦΑΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ


Πρωτόκολλα "Μη Επεμβατικής Αναπνευστικής Υποστήριξης των Πρόωρων Νεογνών"

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ , τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΝΝ & ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»