ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 5.2.2004 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

  • H επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το νεογνό με την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων καθώς και με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Νεογνολόγων, Παιδιάτρων, Μαιευτήρων και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με τα προβλήματα του νεογνού.
  • Η αντιπροσώπευση των μελών του σε κρατικούς φορείς και γενικότερα στο Πανελλήνιο και εξωτερικό, για επιστημονικά θέματα.
  • Η συνεργασία και η αλληλεγγύη των μελών του με σκοπό την εξύψωση της θέσης του νεογνολόγου ως επιστήμονα και επαγγελματία και η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του.