Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Μαιάνδρου 23,
11528, Αθήνα
Τηλ.: 6972361301
Φαξ: 210 7215082
Email: info@neognologiki.gr
Url: www.neognologiki.gr
Γραμματεία ΕΝΕ
Τηλ.: 6972361301
Ώρες επικοινωνίας: 9.00 π.μ - 1.00 μ.μ