Νέα - Ανακοινώσεις

Ιου23

Επιστολή προς τα μέλη της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας σχετικά με την εκλογική διαδικασία

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωση

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών που είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις 18 Μαΐου 2021, παρόντα και τα 5 μέλη στη συνεδρίαση στην οποία, το ΔΣ ομόφωνα είχε αποφασίσει την διεξαγωγή των εκλογών με υβριδικό τρόπο. Η απόφαση του αυτή στηρίχτηκε σε ένα συγκερασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19 άλλα και των διατάξεων του καταστατικού. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των εκλογών στηρίχτηκε στα εξής:
1. Ο εκλογικός κατάλογος θα κλείσει το Σάββατο 26 Ιουνίου και ώρα 23:59 μμ
2. Στο γεγονός πως η εφορευτική επιτροπή θα εκλεγεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου από την γενική συνέλευση και θα είχε τη δυνατότητα ελέγχου του εκλογικού καταλόγου, ο οποίος δεν θα ήταν ενιαίος αλλά δύο ξεχωριστοί ένας για τους συναδέλφους που θα επέλεγαν να ψηφίσουν διαδικτυακά και ένας για τους συναδέλφους που θα επέλεγαν να ψηφίσουν δια ζώσης, εξουσιοδοτήσεις δεν θα υπήρχαν αφού όποιος συνάδελφος αδυνατούσε να παραβρεθεί στον τόπο των εκλογών θα ψήφιζε διαδικτυακά. Ο κάθε συνάδελφος με δικαίωμα ψήφου θα ήταν εγγεγραμμένος σε έναν από τους δύο εκλογικούς καταλόγους. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα οποία θα εκλεγούν από τη Γενική συνέλευση και είναι 3, θα έχουν 5 ολόκληρες μέρες για να ταυτοποιήσουν περίπου 180 συναδέλφους με ακρίβεια σε ποιο εκλογικό κατάλογο θα ήταν εγγεγραμμένοι και κατ’ αυτό τον τρόπο θα απέτρεπαν την διπλοεγγραφή. Άρα η πιθανότητα της διπλής ψήφου θα έχει μηδενιστεί και αν εκ παραδρομής υπήρχε οποιαδήποτε διπλοεγγραφή η εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή θα είχε την δυνατότητα να την διορθώσει μέσα στο χρονικό διάστημα των 5 ημερών. Στη συνέχεια (29 Μαΐου 2021) εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/29-5-2021 (ΦΕΚ Β'/2233), η οποία αναφέρει:
«4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.»
Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε πως το ΔΣ στη συνεδρίαση του στις 18 Μαΐου έλαβε αποφάσεις οι οποίες διασφάλιζαν την αξιοπιστία των εκλογών με απόλυτο τρόπο. Επειδή όμως προέκυψε η προαναφερόμενη ΚΥΑ και επειδή για όλους εμάς τα μέλη του ΔΣ η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας αποτελεί υψίστης σημασίας και για να αποτρέψουμε ακόμα και το παραμικρό κακόβουλο σχόλιο σχετικά με την εκλογική διαδικασία αποφασίσαμε να διεξαχθούν οι εκλογές μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Με εκτίµηση,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

Γ. Μητσιάκος Πρόεδρος ΔΣ

Ιου21

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωση

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί να συµµετέχετε στην Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Η Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.30 ως 15.30 µ.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom. Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 ως 17.00 µ.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom και σε µη ολοκλήρωσή της θα συνεχιστεί το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:30 ως 11.00 π.µ. µέσω της πλατφόρµας zoom.
Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τα εξής θέµατα:

1. Διοικητικός Απολογισµός
2. Οικονοµικός Απολογισµός
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Ε.Ν.Ε. ορίζεται ότι:
«Δικαίωµα να εκλέγονται έχουν µόνο τα τακτικά µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 µήνες από την εγγραφή τους. Δικαίωµα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά και ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη.»
Η διαδικασία των εκλογών, στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες της πανδηµίας Covid 19 και της εφαρµογής των υγειονοµικών πρωτοκόλλων για την υπεράσπιση της δηµόσιας υγείας, θα διεξαχθούν και µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πλατφόρµας «Ζευς» και µε τον κλασσικό τρόπο ψηφοφορίας µε κάλπη. Το κάθε µέλος θα συµµετέχει στην εκλογική διαδικασία είτε µε το έναν είτε µε τον άλλο τρόπο και έχει το δικαίωµα να επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα συµµετέχει.
Πληρωµές καθυστερηµένων εισφορών µπορούν να γίνουν µέχρι και το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:59 µ.µ. προκειµένου να έχει το µέλος το δικαίωµα συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία.
Επίσης στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει και ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών της εφορευτικής επιτροπής. Όσα µέλη επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εφορευτική επιτροπή πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο µέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, δλδ Κυριακή 27/6/2021 και ώρα 14:30 µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail).
Όσα µέλη επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το ΔΣ είτε για την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο µέχρι και την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 11:59 µµ, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail). Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Ιουλίου αµέσως µετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η δια ζώσης όσο και η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 11:30 π.µ. µέχρι 03:30 µ.µ. Περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες θα σας σταλούν µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) τις επόµενες ηµέρες και επιπλέον θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ

Με εκτίµηση,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

Γ. Μητσιάκος Πρόεδρος ΔΣ, Α. Χαρίτου Γεν. Γραμματέας

ΟΚΤ18

Ενημέρωση για το νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΔΣ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΕΝΕ σας ενημερώνει για το υπάρχον νομικό καθεστώς λειτουργίας του μετά την λήξη της θητείας του στις 20/05/2020, όπως υφίσταται έως σήμερα λόγω της πανδημίας COVID-19. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έχουμε κάνει έως σήμερα και επισυνάπτονται τα σχετικά νομικά έγγραφα.
Η διετής θητεία του ΔΣ της ΕΝΕ σύμφωνα με το καταστατικό έληξε στις 20 Μαΐου 2020 (20/05/2020). Λόγω της πανδημίας της Covid-19 δεν ήταν εφικτή η σύγκληση ΓΣ και διενέργεια εκλογών για νέο ΔΣ. Σύμφωνα με το καταστατικό επιτρέπεται τρίμηνη παράταση της θητείας του ΔΣ [Άρθρο 8 του καταστατικού «Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως, και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο (έως 19/08/2020), εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια των εκλογών». Υπήρξε σχετική γνωμάτευση τόσο από την νομική μας σύμβουλο, όσο από το Νομικό Τμήμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Αθήνα 12/5/2020 ΑΠ: 12882 & Αθήνα 29/6/2020 Α.Π. 13597).
Επειδή λόγω της πανδημίας δεν θα ήταν δυνατή η σύγκληση ΓΣ έως 19/08/2020 ημερομηνία λήξης της παράτασης, για αυτό στις 30/07/2020 έγινε Αίτηση (Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 9882/2020) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (όπου η έδρα σωματείου ΕΝΕ, για Διορισμό Προσωρινού ΔΣ αποτελούμενο από τα ίδια μέλη. Το Πρωτοδικείο όρισε χρόνο συζήτησης την 01/09/2020 και με Προσωρινή Διαταγή την ίδια μέρα 30/07/2020 διόρισε Προσωρινό ΔΣ της ΕΝΕ τα μέλη του παλαιού ΔΣ με έναρξη θητείας την 20η Αυγούστου 2020 προκειμένου αφού συγκροτηθούν σε σώμα με πρωτοβουλία του Γ. Μητσιάκου να συγκαλέσουν ΓΣ εντός προθεσμίας 4 μηνών από την έκδοση της παρούσας (δηλαδή 30/07/2020) με θέμα ημερήσιας διάταξης την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του ΔΣ και των λοιπών οργάνων του Σωματείου και να επιμεληθούν κατά το χρονικό αυτό διάστημα την διενέργεια απλών διαχειριστικών πράξεων με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα. Επίσης το Πρωτοδικείο όρισε ημερομηνία συζήτησης της αίτησης την 01/09/2020.
Κατόπιν σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή το διορισθέν ΔΣ συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και ομόφωνα αποφασίστηκε να παραμείνει η ίδια σύνθεση Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.
Την 1/09/2020 συζητήθηκε η αίτηση και η πρόεδρος εισηγήθηκε την ισχύ της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της απόφασης (και όχι για 4 μήνες) την οποία αναμένουμε. Βάσει της Προσωρινής Διαταγής και της εισήγησης της Προέδρου το ΔΣ λειτουργεί αποκλειστικά με ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ χαρακτήρα ώστε τα μέλη του «να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου με θέμα ημερησίας διατάξεως τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του σωματείου και να επιμεληθούν κατά το χρονικό διάστημα τη διενέργεια απλώς διαχειριστικών πράξεων με απολύτως επείγοντα χαρακτήρα»
Τα μέλη του ΔΣ
Γ. Μητσιάκος, Α. Βαρβαρήγου, Α. Χαρίτου, Α. Κωνσταντινίδη, Ε. Χατζηδάκη

ΟΚΤ01

Σημαντική ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεογνολογίας

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναφορικά με τη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεογνολογίας, και έπειτα από τα τελευταία υγειονομικά δεδομένα, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Δ. Σ. της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας αποφάσισε το συνέδριο να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά από τις 23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2020.
Η διαδικτυακή μετάδοση θα πραγματοποιηθεί με την χρήση ειδικής πλατφόρμας λογισμικού, η οποία δίνει εξαιρετική ευελιξία παρακολούθησης από όλες τις διαθέσιμες συσκευές.
Η live αναμετάδοση με συνεχή ροή θα συνδυάζει την ευχρηστία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος αλλά θα παρέχει και συνεχή ζωντανή υποστήριξη και καθοδήγηση όπου χρειαστεί με γραμματειακό προσωπικό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Global Events: 2310 247743, 2310 247734 και info@globalevents.gr ή να επισκεφτείτε την σελίδα συνεδρίου.

ΙΟΥΛ28

Ομοφωνίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων στην έγκυο και το νεογνό.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2020 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις ομοφωνίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων στην έγγυο και το νεογνό.

ΙΟΥΛ28

"Επικαιροποιηση: ομοφωνιες σχετικα με τη διαχειριση και αντιμετωπιση νεογνων με Cοvid 19 της ΕΝΕ και της ΕΛ.Ε.Π.Λ."

Τρίτη 22 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες της ΕΝΕ για την αντιμετώπιση της COVID-19.

ΦΕΒ27

8o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

22 - 24 Μαΐου Συνέδριο

Η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στις 22 - 24 Μαΐου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διοργάνωση:Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Αξιολόγηση: Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

image

ΑΠΡ4

40 Χρόνια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ 1979-2019

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ σας προσκαλεί στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ για την γιορτή των 40 χρόνων λειτουργίας της ΜΕΝΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διοργάνωση:Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών - ΜΗΤΕΡΑ

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image

Δεκ11

Ανακοίνωση για 12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

10 Δεκεμβρίου 2018 Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας με τίτλο "Διακομιδή Νεογνού" ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και να σας ενημερώσουμε ότι το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης είναι διαθέσιμο online από την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, με τη χρήση του barcode εδώ

image

image

image

Δεκ01

12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

8 Δεκεμβρίου 2018 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας με τίτλο "Διακομιδή Νεογνού" θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, στα Ιωαννίνα, στο Ξενοδοχείο Grand Serai.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

image

OKT29

Ημερίδα Μητρικός Θηλασμός σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, θα διοργανωθεί η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού στο Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Διοργάνωση: Α ΜΕΝΝ του Γ.Ν.Παίδων Η Αγία Σοφία υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετοχή: Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OKT24

18η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, θα διοργανωθεί η 18η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού με τίτλο "Μητρικός Θηλασμός - Θεμέλιο Ζωής" στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο στο Αρεταίειο Νοσοκομέιο.

Διοργάνωση: Νεογνολογική Κλινική και Επιτροπή Θηλασμού Αρεταίειου Νοσοκομείου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΕΠ24

Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, το Τμήμα Παίδων- ΜΗΤΕΡΑ διοργανώνει στην αίθουσα Ολυμπία στην Αίγλη Ζαππείου, Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής.

Διοργάνωση: Τμήμα Παίδων- ΜΗΤΕΡΑ

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image

Ιουν14

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

12 Ιουνίου 2018 Ενημέρωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, κατά την διάρκεια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεογνολογίας, το οποίο διεξήχθη στο ξενοδοχείο Wyndham Grand, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, στις 19/05/2018.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα και, σύμφωνα με το καταστατικό, εξέλεξε, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τους εξής:

» Γεώργιος Μητσιάκος, Πρόεδρος
» Αναστασία Βαρβαρήγου, Αντιπρόεδρος
» Αντωνία Χαρίτου, Γενική Γραμματέας
» Αικατερίνη Κωνσταντινίδου, Ταμίας
» Ελευθερία Χατζηδάκη, Μέλος

Μαι16

Τελικό Πρόγραμμα 7oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

18-20 Μαΐου 2018 Ενημέρωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ, μπορείτε να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Μαΐου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

image

Μαρ21

Σελίδα 7oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

18-20 Μαΐου 2018 Ενημέρωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ, μπορείτε να επισκεφτείτε την ειδικά σχεδιασμένη σελίδα για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Μαΐου, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

image

Μαρ21

Ημερίδα "Επιπλοκές στην Παιδοχειρουργική"

19 Μαΐου 2018 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα "Επιπλοκές στην Παιδοχειρουργική" στο συνεδριακό κέντρο "Ν. ΛΟΥΡΟΣ" ΜΗΤΕΡΑ

Διοργάνωση: Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image

Οκτ19

Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, «Εκπαίδευση στα Εργαλεία κατά Β. Brazelton»

15 Νοεμβρίου 2017 Ενημέρωση

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, στο πλαίσιο των καταστατικών της στόχων για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας της περιγεννητικής περιόδου στα ψυχικά δρώμενα της περιόδου αυτής, οργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Brazelton UK, πιστοποιούμενη εκπαίδευση στην προσέγγιση της συμπεριφοράς των νεογνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

Οκτ16

Ενημέρωση Μελλοντικών Γυναικολογικών Συνεδρίων

18 Νοεμβρίου 2017 Ενημέρωση

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση των παρακάτω 2 σημαντικών διοργανώσεων στον τομέα της γυναικολογίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα:

Στις 18 Νοεμβρίου 2017, θα διεξαχθεί Ημερίδα με θέμα " Η αδιαφιλονίκητη αξία του Φυσιολογικόυ Τοκετού", στο DIVANI CARAVEL HOTEL στην Αθήνα. Οργανωτής της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το παρακάτω website.

image

Στις 15-17 Ιουνίου 2018, θα διεξαχθεί το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA στo Βόλο. Οργανωτής της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το παρακάτω website.

image
Οκτ15

17η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

11 Νοεμβρίου 2017 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο στις 11 Νοεμβρίου 2017, θα διεξαχθεί η 17η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού που διοργανώνει η Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ του Αρεταίειου Νοσοκομείου και η Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας στον παρακάτω σύνδεσμο.

image
Οκτ15

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Απογευματινών Μαθημάτων Νεογνολογίας 2017-2018

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Απογευματινών Μαθημάτων Νεογνολογίας που θα διοργανώνονται απο τη Νεογνολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στο Μικρό Αμφιθεάτρο, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ώρες 18:00 εως 19:00.

Σεπ25

4th Symposium, Hellenic - Turkish Days in Neonatology, Scientific Program

30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017 Διημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί το 4ο Συμπόσιo 4th Symposium, Hellenic - Turkish Days in Neonatology στο PORTO PALACE HOTEL στη Θεσσαλονίκη. Δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου στον παρακάτω σύνδεσμο.

image
Σεπ25

«Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016»

25 Σεπτεμβρίου 2017 Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τη «Ρύθμιση της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016»

Απρ05

Διημερίδα Νοεγνολογίας - Εξελίξεις στη Νεογνολογία

20 - 21 Μαϊου 2017 Διημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 20 & 21 18 Μαΐου 2017, θα διεξαχθεί η Διημερίδα με θέμα "Εξελίξεις στη Νεογνολογία" στο DIVANI CARAVEL HOTEL στην Αθήνα.

Διοργάνωση: Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

image
Μαρ13

Ημερίδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα "Οξέα και χρόνια νευρολογικά προβλήματα στα παιδιά" στο συνεδριακό κέντρο "Ν. ΛΟΥΡΟΣ" ΜΗΤΕΡΑ

Διοργάνωση: Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν 5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image
Νοε14

5ο Forum Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016, θα διεξαχθεί το 5ο Forum Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στον Πειραιά.

Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 18, 18533, Πειραιάς

Διοργάνωση: Παιδιατρική Κλινική Metropolitan Hospital

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD Credits)

Συμμετοχή: Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

image
Νοε8

Ημερίδα με θέμα Human Milk Banks

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 Ημερίδα

Η Ειδική Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού/ Τραπεζα Γάλακτος του Νεογνολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου "Ελενα Βενιζέλου" διοργανώνει την ημερίδα με θέμα "Human milk Banks " / "Τράπεζες Ανθρώπινου Μητρικού Γάλακτος", με την υποστήριξη του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέτρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Συμμετοχή: Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Οκτ12

28o Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

29-30 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο συνέδριο της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2016, στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

image
Μαι12

Εξελίξεις στην Νεογνική Χειρουργική

Σάββατο 21 Μαΐου 2016 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 21 Μαΐου 2016, θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα Εξελίξεις στην Νεογνική Χειρουργική στο συνεδριακό κέντρο "Ν. ΛΟΥΡΟΣ" ΜΗΤΕΡΑ

Διοργάνωση: Παιδοχειρουργικό Τμήμα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν 4 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image
Μαι8

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 20/5/2016 και ώρα 14.30 ως 15.30 μ.μ.. στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 21/5/2016 και ώρα 15.00 ως 17.00 μ.μ., κατά τη διάρκεια του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεογνολογίας, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται η Πρόσκληση για ΓΣ

Φεβ25

1η Ημερίδα Παιδιατρικής Εντατικολογίας

2 Απριλίου 2016 Ημερίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα "Σοβαρές Συστηματικές Λοιμώξεις & Σηπτική Καταπληξία" στο συνεδριακό κέντρο "Ν. ΛΟΥΡΟΣ" ΜΗΤΕΡΑ

Διοργάνωση: Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων

Αξιολόγηση: Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή: Δωρεάν

image

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ