Μέλη - Συνδρομές

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι νεογνολόγοι. Ως νεογνολόγοι θεωρούνται οι παιδίατροι που έχουν εργαστεί για δύο τουλάχιστον χρόνια σε νεογνολογικά τμήματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού που διαθέτουν και μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών καθώς και αυτοί που έχουν πάρει εξειδίκευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Επίσης τακτικά μέλη και γιατροί άλλων ειδικοτήτων όπως παθογοανατόμοι, αιματολόγοι, βιολόγοι, βιοχημικοί, χημικοί, γενετιστές, οι οποίοι όμως έχουν ασχοληθεί τουλάχιστον επί δύο χρόνια αποκλειστικά με νεογνά ή με έρευνα που αφορά τα νεογνά.

Κατ' εξαίρεση τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι παιδίατροι που έχουν εργαστεί σε νεογνολογικά τμήματα κρατικά ή ιδιωτικά, για πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν το 1994.

Η εγγραφή τους γίνεται με αίτηση προς το Δ.Σ. που συνοδεύεται από πρόταση δύο τακτικών μελών της Ε.Ν.Ε. και μετά από πρόταση του Δ.Σ. για τα τυπικά και ουσιαστικά προϊόντα του υποψηφίου.

Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο Έλληνες και αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό έργο της Ε.Ν.Ε.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου άτομα που αποδεδειγμένα προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην εταιρεία, επιστήμονες ή επίλεκτα μέλη της κοινωνίας

Τα τακτικά και έκτακτα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια εισφορά που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου 2014 αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η εισφορά να είναι:

* Για όλα τα μέλη 50€

* Ετήσιες οφειλές για παρελθόντα έτη 50€

Κατεβάστε την αίτηση μελών σε .pdf εδώ ή εναλλακτικά σε .doc εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ