Συνέδρια Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

image

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

image

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

10η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

image

Διοργάνωση της 10ης Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, με θέμα: «Νεογνικές Λοιμώξεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/6/2013, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην Αθήνα.

7η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

7η Μετεκπαιδευτική Hμερίδα της Eλληνικής Νεογνολογικής Eταιρείας "Επίκαιρα νεογνολογικά θέματα: αντιπαραθέσεις" 29 Ιανουαρίου 2011, Θεσσαλονίκη.

image

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

image

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου στα Ελληνικά εδώ, and in English here.

6η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

6η Μετεκπαιδευτική Hμερίδα της Eλληνικής Νεογνολογικής Eταιρείας "Διατροφή και Γαστρεντερολογικά Προβλήματα στα Νεογνά" 28 Μαρτίου 2009, Αθήνα.

image

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Δείτε τις περιλήψεις της ημερίδας εδώ.

5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας "Προβλήματα Νεογνών Υψηλού Κινδύνου: Νεότερα Δεδομένα, 22 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη.

image

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Δείτε τις περιλήψεις της ημερίδας εδώ.

4η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας

4η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα από την Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία "Μητρικό Γάλα: Φυσική διατροφή - Συντήρηση", 9 Ιουνίου 2007, Αθήνα.

image

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας

image

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ