Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την διάρκεια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεογνολογίας, το οποίο διεξήχθη στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, στις 11/05/2014.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα και, σύμφωνα με το καταστατικό, εξέλεξε, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τους εξής:

» Γαβριήλ Δημητρίου, Πρόεδρος

» Αναστασία Βαρβαρήγου, Αντιπρόεδρος

» Ελευθερία Χατζηδάκη, Γενική Γραμματέας

» Ελένη Μπούζα, Ταμίας

» Γεώργιος Μητσιάκος, Μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ