Καταστατικό

To καταστατικό του Επιστημονικού Σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία».

Κατεβάστε εδώ σε .pdf το καταστατικό της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ